ניהול בתים משותפים

ניהול בתים משותפים ניהול ואחזקת מבנים היא הדרך היחידה להבטיח איכות חיים גבוהה. החברה שלנו מחליפה את ועדי הבית הרגילים: בעלות של כמה מאות שקלים בחודש בלבד יכולים הדיירים או בעלי הנכס להבטיח לעצמם מוקד פניות זמין, אנשי מקצוע ברמה גבוהה ומסירות של צוותי ניקיון ואחזקה. חברתנו זיוית אחזקות מציבה את האינטרס של הלקוח בראש סדר העדיפויות ותעשה הכל על מנת לשמור על רמת החיים במבנה שלכם.

 

כיצד מתחילים?

ראשית, נקבעת פגישה בין נציגי החברה לבין נציגות ועד הבית ודיירים המעוניינים להשתתף, שבה אנו ממלאים דוח מפורט, הסוקר את מצב התחזוקה הנוכחי של הבניין ואת היסטוריית ניהולו. נציגי הבניין מתבקשים להביע את דרישותיהם לגבי אופן ניהול הבניין, לדווח על ליקויים שיש לטפל בהם ולהעלות נקודות לשיפור פני הבניין. בהתבסס דרישות הלקוח, נקבעת תוכנית עבודה על פי צרכיו הספציפיים של הבניין, הכוללת את כלל הפעולות שיש לבצע בו, הן באופן שוטף והן באופן מיוחד.

 

אנו בחברת "זיוית אחזקות" לא מאמינים בכבילת הלקוחות להסכם מחייב. לכן, הרבעון הראשון מיום כניסת הסכם ההתקשרות בין הצדדים לתוקפו, מהווה תקופת ניסיון, אשר במהלכה לכל צד שמורה הזכות לצאת מן ההסכם בהודעה מראש של 30 ימים. בתום תקופת הניסיון, היה ושום צד לא הביע את רצונו לסיים את ההתקשרות, ממשיך ההסכם להיות בתוקף, כאשר גם במהלכו שמורה לכל צד הזכות לסיימו בהתראה של 30 ימים מראש